LMSystem LMSystem  Glossary SHEd  LMS Mince  LMS Testy 

Vlastnosti SHEd - Notepad

Simple Hypertext Editor for writing notes.

Jednoduchý hypertextový editor na písanie poznámok

pri práci, štúdiu, browsovaní, zbieraní informácií, rozmýšľaní, ...


Základné vlastnosti:
 • Pevne dané mená pracovných súborov:
  • Notepad.text - text poznámok.
  • Notepad.tree - navigačný strom.
 • Text členený na adresovateľné:
  • oddieky = poznámky,
  • fragmenty (nie každý fragment je poznámka).
 • Na navigáciu v texte sa používa:
  • navigačný strom,
  • odkazy v texte,
  • história.
 • Navigačný strom sa používa aj ako zoznam názvov pre odkazy.
 • Odkazy v texte môžu byť na:
  • adresu poznámky/fragmentu,
  • názov odkazu,
  • poznámku pod čiarou.
 • V texte môžu byť okrem odkazov aj hyperlinky na:
  • súbory a adresáre,
  • programy,
  • webové stránky,
  • ...
 • Dialóg na pridanie poznámky a súčasne odkazu na ňu do navigačného stromu.
 • Rýchla navigácia na niektoré adresy:
  • F1 - Manuál; dá sa listovať.
  • Úvodný text.
  • Obsah.
  • Dôležité poznámky; dá sa listovať.
  • Ako na to (návody); dá sa listovať.
 • Témy chránené pred náhodným prepísaním.
 • Témy len na čítanie.
 • Záloha poznámok.


Revision Revidované 03.11.2013