LMSystem LMSystem  Glossary SHEd  LMS Mince  LMS Testy 

Časté otázky: SHEd - Notepad

Simple Hypertext Editor for writing notes.

Jednoduchý hypertextový editor na písanie poznámok

pri práci, štúdiu, browsovaní, zbieraní informácií, rozmýšľaní, ...


Odpoveď sa zobrazí/skryje kliknutím na otázku.


Nie je už dosť textových editorov?

Editorov, ktoré majú nahradiť Notepad dodávaný s Windows je naozaj mnoho. Väčšinou sú rozšírené o vlastnosti užitočné pre programátorov; podporujú zvýraznenie syntaxe a automatické dokončovanie kódu pre programovacie, skriptovacie a značkové jazyky.

Tento editor je určený bežným užívateľom. Nemá uľahčiť písanie zdrojového textu v nejakom skriptovacom alebo značkovacom jazyku. Je určený na prácu so zbierkou textov a hypertextových odkazov na súbory, programy a internetové stránky. Má to byť pomôcka na zber informácií a prácu s nimi. Prehľad v zbierke textov uľahčuje navigačný strom a krížové odkazy medzi časťami textu, ale na ich vytvorenie nie je potrebné ovládať žiaden programovací, skriptovací ani značkový jazyk.


Nie je lepší formátovaný text namiesto prostého?

Nie je lepšie použiť na zber informácií databázové tabuľky?

Prečo je pevne zvolený súbor s poznámkami?
Revision Revidované 03.11.2013