LMSystem LMSystem  Glossary SHEd  LMS Mince  LMS Testy 

Snímky obrazovky SHEd - Notepad

Simple Hypertext Editor for writing notes.

Jednoduchý hypertextový editor na písanie poznámok

pri práci, štúdiu, browsovaní, zbieraní informácií, rozmýšľaní, ...

Stručne

Obsah

Obsah inak

Poznámky pod čiarou

Manuál

Príslušenstvo

Typografia na webeRevision Revidované 05.11.2013